Εργογραφία


Ι. ΒΙΒΛΙΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

1. Étude sur le rapport entre le Beau et le Bien chez Platon. Διδακτορική διατριβή για το Doctorat d’Etat ès Lettres του Πανεπιστημίου Paris-Sorbonne. Υποστηρίχτηκε στις 29 Ιουνίου του 1974 και έγινε δεκτή με το βαθμό «Άριστα» (Τυπώθηκε σε πανεπιστημιακό τυπογραφείο της Γαλλίας [σσ. ΧVΙΙΙ+577]. Επίσης έχει τυπωθεί και κυκλοφορηθεί στην Αθήνα ως αυτοέκδοση [1974]).

2. Ο αγώνας για την αρετή. Συμβολή στην ερμηνεία της πλατωνικής ηθικής (αυτοέκδοση), Αθήνα, 1976, σσ. 68.

3. Πρακτική φιλοσοφία και πολιτικό ήθος του Σωκράτη. Διατριβή για τον τίτλο του Υφηγητή στην Πάντειο ΑΣΠΕ, που εκπονήθηκε υπό τη διεύθυνση και καθοδήγηση του καθηγητή και νυν ακαδημαϊκού κ. Κων/νου Δεσποτόπουλου). Επικαιρότητα, Αθήνα, 1981, σσ. 246.

4. Πλάτων και Αριστοτέλης, φιλοσοφική ερμηνεία επιλεγμένων κειμένων, Gutenberg, Aθήνα, 2001, σσ. 337.

5. Αναλύσεις και τομές σε θέματα παιδείας, Επικαιρότητα, Αθήνα, 1985, σσ. 190.

6. Τα φιλοσοφικά κείμενα στο Γυμνάσιο, «Επικαιρότητα», Αθήνα, 1980, σσ. 139.

7. Σύνδρομο επίκτητης αρχαιοελληνικής αντιπάθειας, «Gutenberg», 1992, σσ. 114.

8. Φιλοσοφία Γ Λυκείου» ΟΕΔΒ, Αθήνα, 19841, σσ. 280 (σε συνεργασία με Ευάγγελο Ρούσσο).

9. Προβλήματα φιλοσοφίας, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 19991, σσ. 221 (σε συνεργασία με τον καθηγητή Στέλιο Βιρβιδάκη).

10. Η "γραφή" του Νίτσε κατά του Σωκράτη. Καταγγελτικός λόγος και κριτικός αντίλογος. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2022 σσ. 1-240.


ΙΙ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

1. Η καντιανή επανάσταση. Έκδοση του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα, 1978 (μεταφορά στην ελληνική του σχετικού τμήματος της Encyclopédie de la Pléiade).

2. Eισαγωγή στην παιδαγωγική, εκδόσεις «Επικαιρότητα», Αθήνα, 1985 (τίτλος πρωτοτύπου: G. Μialaret, Introduction à la Pédagogie, Presses Universitaires de France.).

3. Το πειραματικό νέο σχολείο, εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα, 1986 (τίτλος πρωτοτύπου: Aurélien Fabre, L’ école active expérimentale, Presses Universitaires de France.).

4. Η περιπέτεια της ευρωπαϊκής σκέψης. Μια ιστορία των ιδεών της Δύσης, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2005 (Τίτλος πρωτοτύπου: Jacqueline Russ, L’aventure de la pensée européenne. Une histoire des idées occidentales, éd. Armand Colin).

ΙΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ [4] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1.1. Φιλοσοφική παιδεία («Λόγος και Πράξη», έκδοση της ΟΛΜΕ, Αθήνα, φθινόπωρο-χειμώνας 1979, σσ. 65-81).

1.2. Οι τρεις εκφάνσεις της φιλοσοφίας και η σημασία της για τα νέο άνθρωπο (αρχικός τίτλος: Η ιδιοτυπία της Φιλοσοφίας και η σημασία της διδασκαλίας της στη Μ.Ε.), «Φιλοσοφία, “σεμινάριο 6”» της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, Αθήνα, Απρίλης 1986, σσ. 12 – 18.

1.3. De la définition de la philosophie â l’énumération de ses fonctions principales. Ανακοίνωση στο 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (Αθήνα, 4-10 Αυγούστου 2013).

1.4. Η αυτογνωσία και οι ωδίνες της. Από τον προβληματισμό στο μυστήριο. Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Η έννοια του υποκειμένου και οι μετασχηματισμοί της», Πάτρα, Πανεπιστημιούπολη του Ρίου, 17-19 Οκτωβρίου 2008, in «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση», τόμος 29, τεύχος 85, Ιανουάριος 2012, σσ. 3-16.

1.5. Ο διανοούμενoς και η πρόκληση της φιλοσοφίας (Αρχικός τίτλος: Διανοούμενοι και φιλοσοφία). Αφιέρωμα του περιοδικού «Ευθύνη» με θέμα «Οι διανοούμενοι σήμερα», «Ευθύνη», 65, Μάιος 1977, σσ. 284-288.

1.6. Ένα φιλοσοφικό δίλημμα: στράτευση ή πνευματική ελευθερία; (Αρχικός τίτλος: Ο φιλόσοφος ανάμεσα στη στράτευση και τη θεωρητική απραξία), Ανακοίνωση στο Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (Σεπτέμβριος 1983), in «Η Φιλοσοφία Σήμερα», έκδοση. της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, Αθήνα, 1985, σσ. 98 – 103.

1.7. Μπορεί άραγε η Φιλοσοφία να «αλλάξει» τον κόσμο; Ανακοίνωση στο Πρώτο Παγκόσμιο Ολυμπιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας (Σπέτσες, 28/6 - 2/7 2004), in K. Βουδούρη – Ευαγγ. Μαραγγιανού, «Φιλοσοφία, ανταγωνιστικότητα και αγαθός βίος», εκδ. Ιωνία, Αθήνα, 2004-2005 σσ. 81-87 (Πρακτικά του Συνεδρίου).

1.8. Ο φιλόσοφος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, in «Φιλοσοφίας Αγώνισμα, Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη», Αθήνα, 2004, σσ. 217-230.

1.9. Η επιστροφή της Φιλοσοφίας. Διάλεξη που δόθηκε στο Σύλλογο των Αθηναίων. Έχει αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Αντίβαρο», «Θέματα Ελληνικής Ιστορίας», «24γράμματα» και «Άστρος της θαλάσσης».

1.10. Οι μεταμορφώσεις της διαλεκτικής. Από τις ανθρωπομορφικές αφηγήσεις στη χαοτική πολυσημία. Διάλεξη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. in «Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών», τόμος ΛΕ΄ (2003-2004) σσ..127-149.

1.11. Ο προβληματισμός ως πρόβλημα, «Η Καθημερινή», 29/5/1975.

2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΣΟΦΙΣΤΕΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΛΑΤΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

2.1. Σοφιστική, ρητορική και πολιτική στην Αθήνα των κλασικών χρόνων, Ανακοίνωση στο 23ο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας (Πνύκα, 23/4/2001), in «Ρητορική, Επικοινωνία, Πολιτική και Φιλοσοφία», Αθήνα, 2002, σσ. 98 – 115.

2.2. Ανθρωπισμός, δημοκρατία και παιδεία στον πλατωνικό Πρωταγόρα. «Νέα Παιδεία», 35/1985, σσ. 89-102.

2.3. Η συμβολή του Σωκράτη στην ανάπτυξη της λογικής, Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο της ΕΚΔΕΦ με θέμα «Ο Σωκράτης σήμερα» (Αθήνα-Δελφοί, 28/9-1/10/2001), in «O Σωκράτης σήμερα», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, 2003, σσ. 167-178.

2.4. Messages delphiques et socratisme, «Φιλοσοφία», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 4, 1974, σσ. 155-167.

2.5. Το «γνώθι σαυτόν» και ο πλατωνικός Αριστοτέλης, «Φιλοσοφία», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 7, 1997, σσ. 291-304.

2.6. «Οι νόμοι και το κοινόν της πόλεως», Σχόλια σε επιλεγμένες σελίδες του Πλατωνικού ‘Κρίτωνα’ (49 e – 53 a), in «H Διδασκαλία των Φιλοσοφικών και Ρητορικών Κειμένων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», “σεμινάριο 12” της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, Αθήνα, Οκτώβριος - Νοέμβριος 1989, σσ. 50 –57.

2.7. Ο Πλατωνικός Καλλικλής υπό το φως του Θουκυδίδη, Ανακοίνωση στο Γ΄ Διεθνές Συμπόσιο για το Θουκυδίδη, in «Γ΄ Διεθνές Συμπόσιο για το Θουκυδίδη: Δημηγορίες», Σίδερης, Αθήνα, 2006, σσ. 80-101.

2.8. Religion et métαphysique chez Platon. A propos de l’Apollon du «Cratyle», «Πλάτων», τ. ΚΓ, 1971, σσ. 278-295.

2.9. Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις διαλεκτικής σύνθεσης στον Αριστοτέλη, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας με θέμα «Η Διαλεκτική», Αθήνα, 1988, σσ. 77-84.

2.10. Η πολιτική αρμοδιότητα του δήμου κατά τον Αριστοτέλη. Ανακοίνωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις 12/8/1978, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου «Ο Αριστοτέλης», in «Ευθύνη», 83, Νοέμβριος 1978, σσ. 557-562.

2.11. Ο Αριστοτελισμός ως ανάχωμα στις στρεβλώσεις της παγκοσμιοποίησης. Ανακοίνωση στο πλαίσιο του 35ου Ετήσιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων [6-8 Νοεμβρίου 2008]. Έχει καταχωριστεί στα πρακτικά του Συνεδρίου με τίτλο «Αριστοτέλης, Kορυφαίος διδάσκαλος και στοχαστής», Ελληνοεκδοτική, Αθήνα 2009, σσ. 259-271

2.12. Un témoignage de Philodème sur le «Πολιτικός» d’Aristote. «Πλάτων», KZ, 1975, σσ. 258-262.

2.13. Η ευρωπαϊκή κρίση και η αριστοτελική φιλοσοφία. Ανακοίνωση στο Παγκόσμιο Συνέδριο «Η Φιλοσοφία του Αριστοτέλη» (Αθήνα, 9-15 Ιουλίου 2916). Αναρτήθηκε στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Αντίβαρο», «Θέματα Ελληνικής Ιστορίας», «Ελεύθερη Ζώνη», «Το Άστρος της Θαλάσσης». Υπό δημοσίευση στον τόμο πρακτικών του Συνεδρίου.

3. ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

3.1. Φιλοσοφία της επιστήμης

3.1.1.Επιστημονική γνώση και τελικά αίτια. Από τον Αριστοτέλη στο Jacques Monod (με αφορμή το θάνατο του Γάλλου βιολόγου και φιλοσόφου Jacques Monod, «Ευθύνη», 62, Φεβρουάριος 1977, σσ. 64-68).

3.1.2. Η επαγωγή χωρίς μεταφυσική. Διάλεξη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας in «Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών», τόμος ΛΖ΄ (2005-2006). σσ. 169-194.

3.1.3. Φιλοσοφία της Επιστήμης ή Φιλοσοφία και επιστήμη; Αλληλεπίδραση, υπαγωγή και οριοθέτηση. Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, in «Φιλοσοφία των Επιστημών», Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας (Θεσσαλονίκη, 6– 8 Μαΐου 2006), τ. Ι, σσ. 227-235.

3.2. Ανθρωπισμός

3.2.1. Ο άνθρωπος ως δημιουργός πολιτισμού. Διάλεξη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ένωσης Καθηγητών και Διανοουμένων για την προαγωγή της Φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση (ΕΚΔΕΦ, 14/5/2012), in «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση», τόμος 30, τεύχος 88, σσ. 22-36).

3.2.2. Ιστορικότητα και ιδέα του ανθρώπου στην ευρωπαϊκή σκέψη. Από την υπέρτατη καταξίωση στις απαρχές της «ύβρεως». Διάλεξη στην Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, in Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΛΘ΄(2007-2008), Αθήνα, 2008, σσ. 381- 404.

3.2.3. Οι σύγχρονες τάσεις της βιολογίας και οι επιπτώσεις τους στη φιλοσοφική ανθρωπολογία, in «Φιλοσοφία», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, 12, σελ. 175-188.

3.2.4. Η οικολογική καταστροφή ως αναίρεση του ανθρωπισμού. Ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης (4-7/8/1990), με την ευκαιρία της συμπλήρωσης σαράντα πέντε ετών από την καταστροφή της Χιροσίμα in «Τα Εκπαιδευτικά», 24, σσ.116-129.

3.2.5. Άνθρωπος, ανθρωπισμός, ανθρωπιστικός. Επισημάνσεις σε κάποια επιχειρήματα επαγωγά και ανέλεγκτα, «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση», τόμος 31. τεύχος 92, σσ. 121-124.

3.3. Ηθικά πάρεργα

3.3.1. Φαινομενολογία της ηθικής αμορφίας. «Η Καθημερινή», 2/2/1975 και 4/2/1975.

3.3.2. Homo-lupus ή Λεβιάθαν; Αφιέρωμα του περιοδικού «Ευθύνη» με θέμα «Το νόημα της ελευθερίας σήμερα», «Ευθύνη», 100, Απρίλιος 1980, σσ. 212-214.

3.3.3. Για μια ηθική του ενιαίου ανθρώπου, «Ευθύνη», 42, Ιούνιος 1975, σσ. 333-336.

3.3.4. Ηθική συμπεριφορά και κοινωνικές συνθήκες, «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση», 20 (2003), σσ. 291-305.

3.3.5. Μελέτη θανάτου σε πρόσωπο πρώτο ενικό. Διάλεξη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (Απρίλιος 1997). «Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών», Τόμ. ΜΑ΄ 2009-2010, σσ. 292-325.

3.4. Περιπλανήσεις

3.4.1. Το επιτύμβιο επίγραμμα του Αισχύλου. Μια δοκιμή φιλοσοφικής ανάγνωσης, «Φιλοσοφία και Παιδεία», τεύχος 68, Ιούλιος-Οκτώβριος 2014, σσ. 11-15 και «Φιλολογική», 130, Ιανουάριος-Μάρτιος 2015, σσ. 58-62.

3.4.2. Ελευθερία και ανάγκη στη φιλοσοφία του Σπινόζα, Διάλεξη στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Φιλοσοφικών Ερευνών, «Εποπτεία», 19, σσ. 91-104.

3.4.3. Σημεία επαφής Ν. Μακιαβέλι και Ζ.-Ζ. Ρουσσώ, Ανακοίνωση στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, in «Φιλοσοφία και Πολιτική», έκδοση της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, Αθήνα, 1982,σσ. 282-290.

3.4.4. Ο Ε. Π. Παπανούτσος ως κριτικός φιλόσοφος, Αφιέρωμα της «Ευθύνης» με θέμα «Μελετήματα για τον Ε. Π. Παπανούτσο», Αθήνα, 1981, σσ. 106-121.

3.4.5. Ο Καστοριάδης και η δημοκρατία της Αθήνας, (αρχικός τίτλος: Από το πάθος για τα κοινά στο πρόταγμα της αυτονομίας. Ο Καστοριάδης και η δημοκρατία της Αθήνας). Ανακοίνωση σε ημερίδα της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας για τον Καστοριάδη (29/5/1999), in «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση», 53/2001, σσ. 174-183.

3.4.6. Η ανθρώπινη κατάσταση στις «Φωνές» του Αντόνιο Πορτσία, Διάλεξη στο Σύλλογο Αθηναίων, in «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση», 56/2002, σσ. 145 – 162.

4. ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΗΝ «ΨΗΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟ

4.1. Γιατί ξανά η «Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού»; (αδημοσίευτο).

4.2. Ποτέ δεν είπε ο Σολωμός ότι αληθές είναι…το αντεθνικό! Έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Αντίβαρο» με τον τίτλο «Η διαστρέβλωση του σολωμικού αφορισμού».

4.3. Ο Κίσινγκερ τώρα δικαιώνεται. Έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Αντίβαρο» με τον τίτλο «Με αφορμή το βιβλίο ‘Ιστορία Στ Δημοτικού’. Από τη σιγή των αμνών στην ιαχή των Στεντόρων».

4.4. Πώς ΔΕΝ πρέπει να γράφεται ένα σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας. Ανοιχτή επιστολή στην Κυρία Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Αντίβαρο» (Μάιος 2007) με τίτλο: «Βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου»

4.5. Η Ιστορία φυγαδεύεται από την πίσω πόρτα. Επιστολή σε φίλο πανεπιστημιακό με αφορμή τη διαμάχη για το βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού.

4.6. Αγώνας μέχρις εσχάτων για τη διατήρηση ενός κακού εγχειριδίου Ιστορίας. Έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Αντίβαρο» (Ιούλιος 2007) με τον τίτλο «Στο τυπογραφείο με ‘ψευτοδιορθώσεις’;».

4.7. Η συνθηματολογία και τα επιχειρήματα. Έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Αντίβαρο» (Σεπτέμβριος 2007).

4.8. Αρχίζουμε να κοιτάζουμε την ιστορία μας στα μάτια. Έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Αντίβαρο» (Ιούλιος 2007).

4.9. ΠΟΙΟΣ γράφει την εθνική μας ιστορία; Επιστολή στον εκδότη της «Καθημερινής» (16 Αυγούστου 2007, εστάλη, αλλά δε δημοσιεύτηκε).

ΙV. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ

1.1. Η ελληνική συνείδηση κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό «Φιλολογική» (Απρίλιος-Ιούνιος 2011, τεύχος 115, σσ. 3-5) και αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Αντίβαρο» (30/4/2011).

1.2. Η διαχρονικότητα της ελληνικής συνείδησης και η ψευδεπίγραφη «ρωμαϊκότητα» των Βυζαντινών. Έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό «Φιλολογική» (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2012, τεύχος 117, σσ. 3-6) και αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Θέματα Ελληνικής Ιστορίας», «24γράμματα», «Αντίφωνο» κ.ά.

1.3. Ονομάτων απελευθέρωσις. Έλληνες ή Ρωμιοί;-- και πάλι! Έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό «Φιλολογική» (Απρίλιος-Ιούνιος 2012), τεύχος 119, σσ. 45-56 και αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Θέματα Ελληνικής Ιστορίας» και «24 γράμματα».

1.4. Εθνοαποδόμηση και ισοπεδωτική απαξίωση. Συμβολή στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Έχει αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Αντίβαρο», «Θέματα Ελληνικής Ιστορίας», «24 γράμματα», «Ελεύθερη Ζώνη» κτλ.

1.5. Αθηναϊκή παιδεία και ελληνικότητα (αδημοσίευτο).

1.6. ΠΟΙΟΙ ενοχλούνται από την ελληνικότητα; Επιστολή στον εκδότη της «Καθημερινής» (2 Οκτωβρίου 2001, εστάλη, αλλά δε δημοσιεύτηκε).

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.1. Προτάσεις κατάργησης της ιστορικής ορθογραφίας. Αθανάσιος Ψαλίδας - Ιωάννης Βηλαράς, Έχει καταχωριστεί στο συλλογικό τόμο: «Το γλωσσικό ζήτημα, Σύγχρονες προσεγγίσεις»,Επιστημονική επιμέλεια Γ. Μπαμπινιώτης, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 2011, σσ. 165-183.

2.2. Η καθιέρωση της Νέας Ελληνικής στην εκπαίδευση. Επιτεύγματα, δυσκολίες και προοπτικές. Ανακοίνωση σε Συνέδριο με θέμα «Είκοσι χρόνια από την καθιέρωση της Νεοελληνικής (Δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας» (29/11 – 1/12/1996)),Πρακτικά Συνεδρίου, σσ. 353-359.

2.2 β. Η επανίδρυση του λυκείου Ραδιοφωνική συνέντευξη στην «Πειραϊκή Εκκλησία», 24/2/1999.

2.3. Κατακρεουργούνται τα Αρχαία Ελληνικά, «Τύπος της Κυριακής», 11/10/1998.

2.4. L'importance du français à la lumière des tendances pédagogiques actuelles, in «Contact», όργανο του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Μ.Ε., έτος 1ο, τεύχος 3, Οκτώβριος 1982, σσ. 11-12.

2.5. Από την ανάγνωση των λέξεων στην παρανόηση των νοημάτων. Μια αντιφιλοσοφική προσέγγιση φιλοσοφικού κειμένου, «Φιλόλογος», τεύχος 55 [1989], σσ. 61-69.

2.6. Κριτική επεξεργασία και ευχολόγια. Με αφορμή το θέμα της φετινής έκθεσης, «Φιλόλογος», τεύχος 58 [1989], σσ. 303-307.

2.7.Οι μαθητές θύτες ή θύματα; 24/6/2002 (αδημοσίευτο).

2.8.Ο εφιάλτης των μαθητικών καταλήψεων, 8/12/2006 (αδημοσίευτο).

2.9, θεσμός του Σχολικού Συμβούλου. Από τις μεγάλες προσδοκίες στην απαξίωση. Έχει δημοσιευτεί στη «Φιλολογική» (Ιανουάριος-Μάρτιος 2012), τεύχος 118, σσ. 13-17 και στο «Φιλόλογο» (Σεπτέμβριος 2012), τεύχος 149, σσ. 472-479. Έχει επίσης αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Αντίβαρο» (9/4/2012), καθώς και στις ιστοσελίδες «Άστρος της Θαλάσσης» και «Astrosnews».

2.10. Η διδασκαλία των πλατωνικών κειμένων στο λύκειο. Ομιλία που έγινε την Τρίτη, 9η Δεκεμβρίου 2014, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων με θέμα «Όψεις της πλατωνικής φιλοσοφίας και η διδασκαλία της στη Μέση Εκπαίδευση» in «Φιλολογική», Απρίλιος-Ιούνιος 2015, τεύχος 131, σσ. 63-68) και Φιλοσοφία και Παιδεία», έτος 21ο, τεύχος 69-70, σσ. 7-11.

2.11. Κλασική παιδεία. Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα».

2.12. Διαμαρτυρία για τον απηνή διωγμό της κλασικής παιδείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Αντίβαρο», «Θέματα Ελληνικής Ιστορίας», «Ελεύθερη Ζώνη» και «Άστρος της Θαλάσσης».

2.13. Από το ΚΕΜΕ στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η συγκρότηση και η λειτουργία δύο ιστορικών συλλογικών οργάνων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο πλαίσιο έρευνας με θέμα την ιστορία των επιτελικών και γνωμοδοτικών οργάνων (KEME, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 και 2) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.14. Πίσω από τις λέξεις κρύβονται οι προθέσεις. Οι υποβόσκουσες ιδεολογικές «σταθερές» του Σχεδίου Προγραμμάτων του ΙΕΠ για την ιστορία στην υποχρεωτική εκπαίδευση. (Συμμετοχή στη διαβούλευση). Έχει αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Αντίβαρο», «Ιστορικά Θέματα», «24γράμμαρτα», «Ελεύθερη Ζώνη» και «Άστρος της Θαλάσσης».

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ

3.1. Κ. Ι. Δεσποτόπουλου, Φιλοσοφία και Διαλεκτική. Μελετήματα, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τεύχος 37, Ιανουάριος 1996, σσ. 94-97.

3.2. Δημήτρη Παπαδή, Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τεύχος 57, Σεπτέμβριος 2002, σσ. 362-366.

3.3. Νίκου Πετρόχειλου, Τάκιτος, I-IV. «Φιλολογική», 129, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014, σσ. 86-88.

3.4. Μαρίας Βενετή, Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας, «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση», τεύχος 58, Ιανουάριος 2003, σσ. 82-87.

3.5. Δέκατο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη, 6-8 Μαΐου 2006, «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση», τεύχος 68, Μάιος 2006, σσ. 210-2115

3.6. Philosophical Ιnquiry, Ανακοίνωση σε ειδική εκδήλωση της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2000) με θέμα τα ελληνικά φιλοσοφικά περιοδικά.

3.6 β. Ακαδημαϊκή διαδρομή και ερευνητική προσφορά του καθηγητή Δημήτρη Ανδριόπουλου. Με αφορμή το βιβλίο του «Αρκαδία και Φιλοσοφία» («Αρκαδικό Βήμα», Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015, http://syllogos-arkadon.blogspot.gr/


3.7. Mία ποιητική προσέγγιση της ανθρώπινης κατάστασης. Βιβλιοκριτικό σημείωμα που καταχωρίστηκε στα «Πολιτισμικά» της εφημερίδας «Μακεδονία» (Άνοιξη του 2009).

3.8. Αρτεμισίας Μερκουριάδη, «Δώρο στον Πραστό». Ομιλία στον «Παρνασσό», στις 12 Νοεμβρίου 2010, in Αρτεμισίας Μερκουριάδη, «Δραπέτευσαν από τη φωνιά της καρδιάς», Αθήνα, 2015, σσ. 115-126.

3.9. Προσκύνημα στον «ευλογημένο τόπο», «Γυμνάσιο Καλαμωτής, 1950 - 2010», Αθήνα, 2010, σσ, 114-116.

3.10. Από την αναπόληση της νιότης στον απολογισμό ζωής. Έχει περιληφθεί στην έκδοση «Λεύκωμα Αναμνήσεων των Φοιτητών και Φοιτητριών της Φιλοσοφικής Σχολής (1955-1960) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», λειμών, Αθήνα, 2016, σσ. 86-89.

3.11. Νεκρολογία Σπύρου Μοσχονά, in «Φιλοσοφία και Παιδεία», Τιμητική έκδοση στον Σπύρο Γ. Μοσχονά, Αθήνα, Δεκέμβριος 2016, σσ. 8-9.

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

4.1. Οι «δύο Ευρώπες», Παρέμβαση κατά τη συζήτηση που οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πολιτισμού με θέμα «Η Ενωμένη Ευρώπη και οι Πολιτισμικές της Αξίες», in «Ευρωπαϊκή Έκφραση», τεύχος 76, Ιανουάριος-Μάρτιος 2010, σσ. 18-19.

4.2. Η πολιτική ορθότητα ως απειλή. Φιλοσοφία και Παιδεία, έτος 19ο, τεύχος 65, Ιούνιος-Δεκέμβριος 2013, σσ. 4-6. Επίσης, έχει αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Αντίβαρο», «Θέματα Ελληνικής Ιστορίας», «24 γράμματα», «Ελεύθερη Ζώνη», «Άστρος της θαλάσσης», «Astrosnews» κτλ.

4.3. H δικαίωση της πολιτικής ορθότητας. Έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Αντίβαρο».

4.4. Αναστοχαστική κατάργηση των εθνικών επετείων. Παρέμβαση σε διάλογο ιστοσελίδας (31/10/2012).

4.5. Συζητώντας τις έννοιες της πολιτειότητας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, Εισήγηση στο Σεμινάριο του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, στο πλαίσιο του «Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στις Επιστήμες Αγωγής», με θέμα «Ο ρόλος των επιστημόνων στην εποχή της κρίσης», Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2015, in «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση», τόμος, 33, τεύχος 94 (Ιανουάριος 2015), σσ. 16-26.

4.6. Όχι ένα αλλά δέκα δημοψηφίσματα. Ανοιχτή επιστολή για το λαθρομεταναστευτικό (Έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Θέματα Ελληνικής Ιστορίας»,

4.7. Για όλα φταίνε μόνο οι άλλοι; Έχει αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Αντίβαρο» και «Θέματα Ελληνικής Ιστορίας».

4.8. Με την ευκαιρία της επίσκεψης του πάπα Φραγκίσκου στη Λέσβο. Έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες «Αντίβαρο», «Ιστορικά Θέματα», «Ελεύθερη Ζώνη», «Το Άστρος της Θαλάσσης».

4.9. Ξεπερασμένη πλέον η αντίθεση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Έχει αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Το Άστρος της θαλάσσης», «Ιστορικά Θέματα», «Ελεύθερη Ζώνη» κ.ἀ.