Μεταφράσεις Κυριάκου ΚατσιμάνηΗ καντιανή επανάσταση. Έκδοση του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα, 1978 (από την Encyclopédie de la Pléiade).

Eισαγωγή στην παιδαγωγική, εκδόσεις «Επικαιρότητα», Αθήνα, 1985 (τίτλος πρωτοτύπου: G. Μialaret, Introduction a la Pédagogie, P.U.F.).

Το πειραματικό νέο σχολείο, εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα, 1986 (τίτλος πρωτοτύπου: Aurélien Fabre, L’ école active expérimentale, P.U.F).

Η περιπέτεια της ευρωπαϊκής σκέψης. Μια ιστορία των ιδεών της Δύσης, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2005 (μτφρ. από τα γαλλικά. Τίτλος πρωτοτύπου: L’aventure de la pensée européenne. Une histoire des idées occidentales, éd. Armand Colin).