Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης

Docteur d’Etat ès Lettres (Paris-Sorbonne)

Αναπλ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επίτ. Σύμβουλος – τ. Αντιπρόεδρος του Παιδ. Ινστιτούτου