Μεταφράσεις Κυριάκου Κατσιμάνη



Η καντιανή επανάσταση.
Έκδοση του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα, 1978 (από την Encyclopédie de la Pléiade).








 

 

 

 

 


Eισαγωγή στην παιδαγωγική, εκδόσεις «Επικαιρότητα», Αθήνα, 1985 (τίτλος πρωτοτύπου: G. Μialaret, Introduction a la Pédagogie, P.U.F.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Το πειραματικό νέο σχολείο, εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα, 1986 (τίτλος πρωτοτύπου:  Aurélien  Fabre, L’ école active expérimentale, P.U.F).

 

 

 

 

 

 

 

 





Η περιπέτεια της ευρωπαϊκής σκέψης.
Μια ιστορία των ιδεών της Δύσης, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2005 (μτφρ. από τα γαλλικά. Τίτλος πρωτοτύπου: L’aventure de la pensée européenne. Une histoire des idées occidentales, éd. Armand Colin).